ออกแบบสัมพันธ์ EP 001

ความสัมพันธ์ระดับทศวรรษระหว่างเจ้าของร้านอาหารกับนักออกแบบสมบูรณ์ ศรีเจริญสุขยิ่ง และ กนกนุช ศิลปวิศวกุล ดำเนินรายการโดย สันติ ลอรัชวี

Read more "ออกแบบสัมพันธ์ EP 001"