ออกแบบสัมพันธ์ EP 003

เมื่อนักออกแบบคบหาสมาคม
โอภาส ลิมปิอังคนันท์ และ ณัฐวิทย์ ทองประเสริฐ
ดำเนินรายการโดย สันติ ลอรัชวี

Continue reading “ออกแบบสัมพันธ์ EP 003”

ออกแบบสัมพันธ์ EP 002

เมื่อนักออกแบบสวมบทนักกฎหมาย
ดร. ธนพจน เอกโยคยะ 
ดำเนินรายการโดย สันติ ลอรัชวี

Continue reading “ออกแบบสัมพันธ์ EP 002”

ออกแบบสัมพันธ์ EP 001

ความสัมพันธ์ระดับทศวรรษระหว่างเจ้าของร้านอาหารกับนักออกแบบ
สมบูรณ์ ศรีเจริญสุขยิ่ง และ กนกนุช ศิลปวิศวกุล
ดำเนินรายการโดย สันติ ลอรัชวี

Continue reading “ออกแบบสัมพันธ์ EP 001”