ออกแบบสัมพันธ์ EP 001

ความสัมพันธ์ระดับทศวรรษระหว่างเจ้าของร้านอาหารกับนักออกแบบ
สมบูรณ์ ศรีเจริญสุขยิ่ง และ กนกนุช ศิลปวิศวกุล
ดำเนินรายการโดย สันติ ลอรัชวี

Continue reading “ออกแบบสัมพันธ์ EP 001”