ออกแบบสัมพันธ์ EP 002

เมื่อนักออกแบบสวมบทนักกฏหมาย // ดร. ธนพจน เอกโยคยะ ผู้ชำนาญการ 8 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

มีนักกฏหมายท่านหนึ่งบอกผมว่า มูลค่าและทรัพย์สินของนักออกแบบ ไม่ได้ดูแค่เงินในบัญชีธนาคารกับเครื่องมือข้าวของในสตูดิโอ แต่ที่อยู่ที่ผลงานที่เราสร้างสรรค์ขึ้น ที่ทางกฏหมายเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”

ตอนเริ่มทำงานใหม่ ผมเข้าใจว่ามันเป็นแค่เรื่องลิขสิทธิ์ที่คอยคุ้มครองไม่ให้เกิดการละเมิดลอกเลียนแบบผลงานกัน ต่อมา…จึงเข้าใจเรื่องกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญายิ่งขึ้น หลังจากได้มีโอกาสปกป้องผลงานตัวเองจากการถูกละเมิด เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มที่ต้องศึกษา เตรียมตัว ติดต่อ และเจรจา กว่ากรณีที่เกิดขึ้นจะยุติลง ระหว่างนั้น ผมโชคดีที่ได้รู้จักและได้รับคำปรึกษาถึงขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญทางกฏหมายท่านหนึ่ง

สำหรับบทสนทนาในตอนนี้จะเป็นเรื่องของมิตรภาพของผมกับนักกฏหมายท่านนี้ ผ่านการร่วมงานกันในคดีละเมิดผลงานสร้างสรรค์ ที่เชื่อว่าจะทำให้ผู้ฟังเห็นเงื่อนไขรายละเอียดที่ซับซ้อน ที่เป็นช่องว่างระหว่างการออกแบบกับกระบวนการทางกฏหมายยิ่งขึ้น

ออกแบบสัมพันธ์ EP 002