ออกแบบสัมพันธ์ EP 002

เมื่อนักออกแบบสวมบทนักกฎหมาย
ดร. ธนพจน เอกโยคยะ 
ดำเนินรายการโดย สันติ ลอรัชวี

มีนักกฎหมายท่านหนึ่งบอกผมว่า มูลค่าและทรัพย์สินของนักออกแบบ ไม่ได้ดูแค่เงินในบัญชีธนาคารกับเครื่องมือข้าวของในสตูดิโอ แต่ที่อยู่ที่ผลงานที่เราสร้างสรรค์ขึ้น ที่ทางกฎหมายเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”

ตอนเริ่มทำงานใหม่ ผมเข้าใจว่ามันเป็นแค่เรื่องลิขสิทธิ์ที่คอยคุ้มครองไม่ให้เกิดการละเมิดลอกเลียนแบบผลงานกัน ต่อมา…จึงเข้าใจเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญายิ่งขึ้น หลังจากได้มีโอกาสปกป้องผลงานตัวเองจากการถูกละเมิด เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มที่ต้องศึกษา เตรียมตัว ติดต่อ และเจรจา กว่ากรณีที่เกิดขึ้นจะยุติลง ระหว่างนั้น ผมโชคดีที่ได้รู้จักและได้รับคำปรึกษาถึงขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายท่านหนึ่ง

สำหรับบทสนทนาในตอนนี้จะเป็นเรื่องของมิตรภาพของผมกับนักกฎหมายท่านนี้ ผ่านการร่วมงานกันในคดีละเมิดผลงานสร้างสรรค์ ที่เชื่อว่าจะทำให้ผู้ฟังเห็นเงื่อนไขรายละเอียดที่ซับซ้อน ที่เป็นช่องว่างระหว่างการออกแบบกับกระบวนการทางกฎหมายยิ่งขึ้น

ขอบคุณไฟล์เสียงจาก a day

ออกแบบสัมพันธ์ EP 002

Podcast “ออกแบบสัมพันธ์ Design is relation” เป็นรายการสนทนาที่ดำเนินรายการโดย สันติ ลอรัชวีที่จะชวนผู้คนในแวดวงอาชีพต่างๆ มาจับคู่สนทนาเกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์ เพื่อสะท้อนความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกับการออกแบบ ซึ่งเชื่อว่าการรับรู้เรื่องดีไซน์ “ผ่านเรื่องราวของผู้คน” จะเสริมสร้างและขยับขยายความเข้าใจของผู้ฟังทุกสาขาวิชาชีพต่อบทบาทและคุณค่าของการออกแบบได้ง่าย สนุก และเป็นที่สนใจในวงกว้างยิ่งขึ้น