ออกแบบสัมพันธ์ EP 001

ความสัมพันธ์ระดับทศวรรษระหว่างเจ้าของร้านอาหารกับนักออกแบบ
สมบูรณ์ ศรีเจริญสุขยิ่ง และ กนกนุช ศิลปวิศวกุล
ดำเนินรายการโดย สันติ ลอรัชวี

งานออกแบบที่ดีนั้น นอกจากเป็นผลงานจากนักออกแบบแล้ว เราอาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่า…โจทย์ที่ดี และความร่วมมือที่ดีจากลูกค้าก็เป็นส่วนสำคัญต่อผลงานออกแบบด้วยเช่นกัน “ลูกค้า กับ นักออกแบบ” จึงเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์งานออกแบบ รวมถึงเป็นคู่กรณีที่มักถูกมองเป็นคู่ขัดแย้งด้วยเช่นกันรายการออกแบบสัมพันธ์ตอนนี้จะเป็นเรื่องของลูกค้ากับนักออกแบบที่ร่วมงานกันมายาวนานต่อเนื่องกว่า 15 ปี  ว่าอะไรยึดโยงพวกเขา ให้การร่วมงานนั้นต่อเนื่องยาวนานขนาดนั้น? ความไว้เนื้อเชื่อใจกันเกิดขึ้นจากอะไรบ้าง? มีอุปสรรคอะไรบ้างมั้ย?พวกเขามีมุมมองต่างกันมั้ย? มิตรภาพนั้นก่อร่างสร้างตัวอย่างไร? ขอเชิญชวนติดตามฟัง…

ออกแบบสัมพันธ์ EP 001

“ออกแบบสัมพันธ์ Design is relation” เป็นรายการสนทนาที่ดำเนินรายการโดย สันติ ลอรัชวีที่จะชวนผู้คนในแวดวงอาชีพต่างๆ มาจับคู่สนทนาเกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์ เพื่อสะท้อนความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกับการออกแบบ ซึ่งเชื่อว่าการรับรู้เรื่องดีไซน์ “ผ่านเรื่องราวของผู้คน” จะเสริมสร้างและขยับขยายความเข้าใจของผู้ฟังทุกสาขาวิชาชีพต่อบทบาทและคุณค่าของการออกแบบได้ง่าย สนุก และเป็นที่สนใจในวงกว้างยิ่งขึ้น

ขอบคุณภาพและไฟล์เสียงจาก a day