ออกแบบสัมพันธ์ EP 003

เมื่อนักออกแบบคบหาสมาคม
โอภาส ลิมปิอังคนันท์ และ ณัฐวิทย์ ทองประเสริฐ
ดำเนินรายการโดย สันติ ลอรัชวี

ออกแบบสัมพันธ์ Design is relation เป็นรายการที่จะชวนท่านผู้ฟัง มาร่วมขยับขยายมุมมองต่อการออกแบบผ่านเรื่องราวและความสัมพันธ์ของผู้คน ที่เปรียบเหมือนตัวแสดงที่รับบทบาทต่างๆ ในโรงละครที่เรียกว่า วงการออกแบบ

หากจะพูดถึงมิตรภาพแล้ว ภาพของความเป็นมิตรนั้น
น่าจะมีรูปแบบที่หลากหลายมากมาย
การก่อตัวของความเป็นเพื่อนนั้นก็น่าจะมีที่มาและเหตุที่แตกต่างกันออกไป
ออกแบบสัมพันธ์ตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของเพื่อน 3 คน
ทั้ง 3 คนนี้เป็นนักออกแบบกราฟิกเหมือนกัน
หากมีที่มา ความสนใจ และไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันคนละขั้ว
แต่มาสนิทสนมกัน หลังจากมาร่วมงานกันในสมาคมวิชาชีพเมื่อ 10 ปีก่อนหน้านี้

ออกแบบสัมพันธ์ EP 003

ขอบคุณภาพถ่ายและไฟล์เสียงจาก a day

“ออกแบบสัมพันธ์ Design is relation” เป็นรายการสนทนาที่ดำเนินรายการโดย สันติ ลอรัชวีที่จะชวนผู้คนในแวดวงอาชีพต่างๆ มาจับคู่สนทนาเกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์ เพื่อสะท้อนความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกับการออกแบบ ซึ่งเชื่อว่าการรับรู้เรื่องดีไซน์ “ผ่านเรื่องราวของผู้คน” จะเสริมสร้างและขยับขยายความเข้าใจของผู้ฟังทุกสาขาวิชาชีพต่อบทบาทและคุณค่าของการออกแบบได้ง่าย สนุก และเป็นที่สนใจในวงกว้างยิ่งขึ้น