“ …ในบางศาสนา แม่น้ำคือสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่าน และนี่อาจเป็นหนึ่งเหตุผลที่มีภาพของแม่น้ำมากมายในนิทรรศการนี้ หลังจากวนเวียนอยู่กับความทรงจำชุดนี้มาสิบปี นี่คือนิทรรศการที่เป็นเหมือนข้อตกลงร่วมกัน (Memorundum of Understanding) กับตัวเองว่าขอขอบคุณที่ช่วยประคับประคองกันมา แต่ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องก้าวต่อไปแล้ว”

Date | June 15, 2021
Writer | Chidsupang Chaiwiroj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s