Walk to freedom

A Book Design Project : Walk to freedom (New Decade Edition)

หนังสือเดินสู่อิสรภาพ ฉบับทศวรรษใหม่
ผู้เขียน ประมวล เพ็งจันทร์
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
แนวคิดรูปเล่มและออกแบบปก: สันติ ลอรัชวี
ภาพประกอบ: ณัฐพงศ์ ดาววิจิตร 
เลย์เอ้าท์หน้าหนังสือ: ศิรดา สื่อไพศาล
โรงพิมพ์: ภาพพิมพ์
จำนวน 3,000 เล่ม
สิงหาคม 2563
—–
หนังสือ เดินสู่อิสรภาพ เป็นหนังสือคู่มือการเดินทางบนเส้นทางของความเป็นมนุษย์ มี รัก โกรธ หลง การเรียนรู้ และ การเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากภายใน เป็นการเดินทางในช่วงบ่มเพาะเข้มข้นหลังจากช่วงชีวิตอันยาวนานที่ผู้เขียนได้พานพบ ทั้งการเป็นเด็กชาวเกาะ เป็นวัยรุ่นขายแรงงาน เป็นนักรัก เป็นนักเลง เป็นพระภิกษุ เป็นอาจารย์ จนถึงการเดินทางเหมือนนักบวช หากแต่ไม่มีจีวรเป็นเครื่องนุ่งห่ม ไม่แม้แต่พกพาเงินทอง สมบัติ ชื่อเสียง ตำแหน่งทางสังคมไปด้วยการค้นพบอันยิ่งใหญ่จึงเกิดขึ้นบันทึกการเดินทางครั้งนี้อุดมไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ที่มองไม่เห็น แต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกเราจะได้ออกไปสัมผัสความรัก มิตรภาพ ความงดงาม มั่นคงของจิตใจตัวเอง ผ่านเรื่องราว ถ้อยคำอันเป็นวรรณศิลป์บัดนี้

หนังสือเดินทางมาถึงปีที่ 12 ถือเป็นโอกาสดีที่จะนำมานำเสนอในรูปแบบใหม่ สำนักพิมพ์สุขภาพใจตั้งชื่อหนังสือฉบับดีไซน์ใหม่ว่า “เดินสู่อิสรภาพ ฉบับทศวรรษใหม่”ผู้เขียน อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ผู้ออกแบบ อาจารย์สันติ ลอรัชวีหนังสือฉบับทศวรรษใหม่นี้ จะนำผู้อ่านสู่ความงดงามและความหมายอันทรงคุณค่าในชีวิต ผ่านเรื่องราวประสบการณ์ความรู้สึกของการเดินทางด้วยเท้า จากจุดเริ่มต้นสู่ปลายทางอย่างละเมียดละไม

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ บอกเล่าเรื่องการเดินทางของ ประมวล เพ็งจันทร์ อาจารย์สอนศาสนาและปรัชญา ผู้เดินจากเชียงใหม่ไปบ้านเกิดที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการเดินทางโดยไม่ใช้เงิน ไม่พึ่งพาคนรู้จัก ไม่ขออาหารระหว่างทาง เพื่อค้นหาความหมายอันงดงามในชีวิตโดยนำทฤษฎีที่เคยได้ศึกษาและฝึกฝนมาปฎิบัติในแบบเข้ม เพื่อเรียนรู้ว่า เมื่อร่างกายถึงขีดสุดของความทุกข์ จิตใจจะเสื่อมถอยตามกันไปหรือไม่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเกินคาดหมาย เมื่อได้สัมผัสถึงความมหัศจรรย์แห่งมิตรภาพจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ที่ได้หยิบยื่นน้ำใจมาให้ ดุจตาน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตและจิตใจท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นผุดพรายตลอดการเดินทาง
—–
แสงอาทิตย์ ท้องฟ้า ป่าไม้ หาดทราย และท้องทะเล
ธรรมทั้งห้าที่แวดล้อมการเดินเท้าสู่อิสรภาพในใจ
ของอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ 
เป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์หนังสือฉบับนี้
ปกหนังสือจึงถูกเสนอออกมาอย่างเรียบง่าย 
หากประณีตลึกซึ้ง ผ่านภาพวาดอาจารย์ประมวลตัวเล็กจิ๋วกำลังเดินบ้างนั่งบ้าง
ท่ามกลางพื้นหลังที่ไล่สีทั้งห้า กลมกลืนเข้าหากันอย่างงดงาม 
ด้วยเทคนิคการพิมพ์ที่เรียกว่า rainbow roll 
จาก 5 สี ผสมเข้าหากันจนเป็น 3 ปก 
—–
3 อิริยาบทแห่งการเดินทางไกล
หนังสือเดินสู่อิสรภาพ ฉบับทศวรรษใหม่ 
ถูกออกแบบให้มีปก 3 แบบ
แต่ละปกเป็นอิริยาบทสำคัญในการเดินทางครั้งนี้ 
ได้แก่ เดิน นั่งยอง และหยุดพัก
สะท้อนปรัชญาในการใช้ชีวิตที่สมดุล
—–
ตัวหนังสือที่สัมพันธ์กับลมหายใจ
หนังสือที่มีความหนากว่า 500 หน้า 
ถูกจัดวางตัวอักษรอย่างพิถีพิถัน 
เคาะคำตัดบรรทัดให้สอดคล้องกับจังหวะลมหายใจ 
เกื้อกูลให้เกิดความรู้สึกตัวขณะอ่าน 
ก่อให้เกิดความหมายภายในตนเอง