https://www.firstthingsfirst2020.org/

แถลงการณ์ First Things First ฉบับ 2020

พวกเรา ผู้ร่วมลงนามทั้งหลาย คือนักออกแบบผู้ที่เติบโตบนโลกที่พวกเราแสวงหาประโยชน์ผลกำไรจากผู้คนและโลกใบนี้ ด้วยความพยายามที่จะรักษาอัตราเร่งของระบบทุนนิยมให้ลื่นไหลต่อเนื่อง เวลาและพลังงานของพวกเราถูกนำมาใช้มากขึ้นเพื่ออุปสงค์การผลิต เอารัดเอาเปรียบผู้คน เผาผลาญทรัพยากร ถมพื้นดิน สร้างมลภาวะทางอากาศ ส่งเสริมการประกาศอาณานิคม และผลักดันโลกไปสู่การสูญพันธุ์ครั้งที่หก เราช่วยสร้างชีวิตที่สะดวกสบายและมีความสุขให้กับสายพันธุ์บางกลุ่มของเรา และยินยอมปล่อยปละให้ไปทำร้ายกลุ่มอื่นๆ; หลายต่อหลายครั้ง, การออกแบบของเรา, จึงส่งเสริมการกีดกัน, แบ่งแยก, และทำลายล้าง

อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบไม่น้อยได้ร่วมต่ออายุคตินิยมนี้; ตลาดก็ยอมรับและให้รางวัลกับมัน; กระแสการลอกเลียนแบบและยอด “ไลค์” ยังช่วยส่งเสริมให้อีกทาง และด้วยการสนับสนุนในทิศทางเช่นนี้ นักออกแบบจึงหันไปใช้ทักษะและจินตนาการของพวกเขาในการขายสินค้าแฟชั่นแบบมาเร็วไปเร็ว, รถยนต์แรงเร็ว, และอาหารกินด่วน; ถ้วยที่ใช้แล้วทิ้ง, บับเบิ้ลห่อของ, และพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ใช้กันอย่างไม่สิ้นสุด; ของเล่นประเภทฟิดเจ็ด สปินเนอร์, อาหารอุ่นไมโครเวฟ, และเครื่องตัดขนจมูก เราทำการตลาดด้วยภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงและอาหารการกินที่ไม่มีผลดีต่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์และแอพพลิเคชั่นที่แพร่การโดดเดี่ยวต่อสังคมและภาวะซึมเศร้า การบริโภคจากระบบอาหารที่ไม่สมดุล พวกเราขายยาที่ทำให้รู้สึกดี กระปี้กระเป่า และทำให้ผู้คนไถฟีดหน้าจออย่างไม่หยุดยั้ง … แล้วทำให้เกิดความต้อการที่จะบริโภคซ้ำแล้วซ้ำอีก ใช่! งานเชิงพาณิชย์จ่ายค่าตอบแทนให้เสมอ แต่นักออกแบบหลายคนปล่อยให้มันเกิดขึ้นจนเด่นชัด, กลายเป็นสิ่งสามัญที่นักออกแบบทำ, และกลายเป็นสิ่งที่โลกรับรู้ต่อการออกแบบ

พวกเราหลายคนเริ่มรู้สึกอึดอัดมากขึ้นกับมุมมองของการออกแบบเช่นนี้ ด้วยเหตุนี้, เราจึงเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในสิ่งที่นักออกแบบทำและวิธีในกระบวนการออกแบบ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเกี่ยวโยงพัวพันอย่างยิ่งกับแบ่งแยกชนชั้น สีผิว และเพศวิถี, พวกเราไม่สามารถผลักดันแค่ให้เกิดความยั่งยืนได้อีกต่อไป, หากแต่จำเป็นต้องสร้างระบบใหม่ที่ลบล้างและเยียวยาสิ่งที่ได้ร่วมกันทำลงไปแล้ว

สิ่งที่เราต้องทำ

• เราต้องท้าทายและตรวจสอบประวัติศาสตร์, กระบวนการ และจริยธรรมของการออกแบบ, และพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์, ทรัพยากร, การร่วมมือ, และภาษาการออกแบบใหม่ ๆ

• เราต้องสนับสนุนชุมชน – บนพื้นฐานความยุติธรรม, การเยียวยา, การอยู่ร่วมกัน, และการเคารพซึ่งกันและกัน

• เราต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่เหนือหรือแยกออกจากธรรมชาติ เราเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ซับซ้อนนี้ และการกระทำของเราจะต้องสะท้อนความเข้าใจนี้

• เราจะต้องย้อนกลับไปลำดับความสำคัญของการประกอบวิชาชีพของเรา ในรูปแบบของการกระทำที่เป็นส่วนรวมมากขึ้น,เอาใจใส่, และมีส่วนร่วม – การยกระดับสำนึกในการออกแบบ นอกเหนือจากความยั่งยืนแล้ว – ยังไปสู่การฟื้นฟู การสำรวจ และการร่วมสร้างชุดความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมเชิงสังคมที่ไม่เอารัดเอาเปรียบและสอดคล้องกัน

• เราต้องมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงการออกแบบ การผลิต การจัดจำหน่าย และการใช้สิ่งที่เราออกแบบให้กับโลก – และผู้อยู่อาศัยทั้งหมด

• เราต้องนำทักษะของเราไปใช้เพื่อให้มนุษยชาติมีอารยธรรมเชิงนิเวศที่ดีขึ้น

• เราเชื่อว่าหลักการเหล่านี้ควรประสานเข้ากับการสอนการออกแบบสหวิทยาการ

• เราไม่สนับสนุนการลดทอนการออกแบบเพื่อมุ่งเน้นสิ่งที่เป็นเอกเทศ: สิ่งนี้ไม่อาจทำได้ ถึงแม้เราไม่ต้องการจะเอาความสนุกรื่นรมย์ออกไปจากชีวิตก็ตาม แต่เรากำลังเสนอการย้อนกลับมาลำดับความสำคัญในการออกแบบที่มีประโยชน์ ก่อให้เกิด และเท่าเทียมกันมากขึ้น

ในปี 1964 มีนักสื่อสารเชิงภาพ 22 คน ทั้งคนรุ่นใหม่และผู้อาวุโส ลงนามในการเรียกร้องครั้งแรก ต่อทักษะของพวกเราที่จะใช้อย่างคุ้มค่า ในปี 2000 นักออกแบบ 33 คน ได้ลงนามในฉบับปรับปรุงจากฉบับเดิม และในปี 2014 – ในวันครบรอบ 50 ปีของแถลงการณ์ – นักออกแบบกว่า 1,600 คนทั่วโลกได้ต่ออายุความมุ่งมั่นของพวกเขาต่อแถลงการณ์ First Things First นี้

ด้วยการทำลายอย่างต่อเนื่องของระบบสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรา เนื้อหาในแถลงการณ์นี้ก็ยิ่งเติบโตอย่างเร่งด่วนมากขึ้นเท่านั้น ในขณะที่เราเฉลิมฉลองวันครบรอบ 50 ปีของวันคุ้มครองโลก พวกเราขอต่ออายุแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ด้วยความร้อนใจอย่างยิ่ง เมื่อเราเห็นผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ปรากฏต่อหน้าพวกเรา มันจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราต้องเกิดปฏิบัติการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศในทันที

คุณสามารถมีส่วนร่วมได้ :
แถลงการณ์ฉบับนี้เป็นเอกสารที่มีชีวิตไม่ตายตัว 
คุณช่วยเราเขียนแถลงการณ์ใหม่ด้วยเสียงและสำเนียงของคุณ 
เราเชื่อว่าแถลงการณ์ First Things First ควรสะท้อนให้เห็นถึงความคิดร่วมกัน
ต่อสิ่งที่โลกต้องการและบทบาทของการออกแบบที่มีต่อโลก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s